210.95.11.000 - Καλλιθέα
kallithea@aprolipsis.gr
Δευτέρα - Παρασκευή: 06:00 - 21:30 Σάββατο: 07:00-15:00
Θεομήτορος 31/40 - Άλιμος Συν.Δαβάκη -37- Καλλιθέα
Widget Image
ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ / ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ

Εκπαίδευση στην Ακτινοπροστασία

Η εκπαίδευση στην Ακτινοπροστασία βασίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) κατ’ εφαρμογή των όσων προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 34 (Μεταβατικές διατάξεις) της κοινής υπουργικής απόφασης 45872/2019 (ΦΕΚ Β/1103/3-4-2019).

Αφορούν τόσο σε ιατρικό [KA-EEAE-KO-072019-01], όσο και σε μη ιατρικό προσωπικό [KA-EEAE-KO-0762019-01], στα πεδία της Ακτινοδιάγνωσης και της Πυρηνικής Ιατρικής.

Το εκπαιδευτικό υλικό παρέχεται δωρεάν από την Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (IAEA) και εν μέρει από τη Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργεια (ΙΑΕΑ) με τη συνεργασία των: World Health Organization (WHO), Pan American Health Organization (PAHO), International Labour Organization (ILO), International Society of Radiology (ISR), International Organization for Medical Physics (IOMP), International Society of Radiographers and Radiological Technologists (ISRRT), FDI World Dental Federation, International Association of Dento-Maxillofacial Radiology, and Image Gently Alliance.

 

Ακτινοπροστασία για χειριστές ιατρικών μηχανημάτων

Η παρούσα έκδοση αποτελεί εκπαιδευτικό υλικό που διανέμεται δωρεάν από την ΕΕΑΕ, σε χειριστές ιατρικών μηχανημάτων ιοντιζουσών ακτινοβολιών στο πλαίσιο της παρακολούθησης εκπαιδευτικών σεμιναρίων για την απόκτηση του υπό του νόμου προβλεπόμενου πιστοποιητικού επάρκειας γνώσεων και κατάρτισης σε θέματα ακτινοπροστασίας.

Για να δείτε το υλικό κάντε “κλικ” στον παρακάτω σύνδεσμο (link):

https://eeae.gr/component/simplefilemanager/?view=download&id=34

 

Ακτινοπροστασία στην Οδοντιατρική Ακτινολογία

Για να δείτε το υλικό κάντε “κλικ” στον παρακάτω σύνδεσμο (link):

https://www.iaea.org/file/2017/rpop-dental-radiologyzip

 

Ακτινοπροστασία στην Ψηφιακή Ακτινολογία

Για να δείτε το υλικό κάντε “κλικ” στον παρακάτω σύνδεσμο (link):

https://www.iaea.org/file/2017/training-digital-radiologyalllectureszip

 

Ακτινοπροστασία στη Διαγνωστική & Επεμβατική Ακτινολογία

 

Για να δείτε το υλικό κάντε “κλικ” στους παρακάτω συνδεσμους (links):

https://www.iaea.org/file/2017/training-radiologyalllectureszip

https://www.iaea.org/file/2017/training-radiologyallexerciseszip

 

Ευρωπαική Εκστρατεία Ενημέρωσης “Επιλέγω την κατάλληλη απεικονιστική εξέταση για τον ασθενή μου”

Η ευρωπαική εκστρατεία ενημέρωσης “Επιλέγω την κατάλληλη απεικονιστική εξέταση για τον ασθενή μου” απευθύνεται σε κλινικούς ιατρούς που στο πλαίσιο της ιατρικής πράξης έχουν τη δυνατότητα παραπομπής σε ιατρικές εξετάσεις με ακτινοβολίες.

Ακολουθεί ενημερωτικό υλικό δομημένο σε 7 ερωτήματα:

Εάν έχω ήδη καταλήξει σε διάγνωση, υπάρχει επιπλέον όφελος από μια ακτινολογική εξέταση;

https://eeae.gr/files/6415/HERCA_campaign_1_gr.pdf

Θα μπορούσε ο ασθενής μου να κάνει και άλλη ακτινολογική εξέταση αν έχει κάνει μια πρόσφατα;

https://eeae.gr/files/6415/HERCA_campaign_2_gr.pdf

Να παραπέμψω τον ασθενή μου σε ακτινογραφία ή αξονική τομογραφία αν μπορεί να γίνει άλλη εξέταση χωρίς ιοντίζουσα ακτινοβολία;

https://eeae.gr/files/6415/HERCA_campaign_3_gr.pdf

Γνωρίζει ο ασθενής μου ότι η αξονική τομογραφία δεν είναι ακίνδυνη;

https://eeae.gr/files/6415/HERCA_campaign_4_gr.pdf

Πώς εξασφαλίζω ότι ο ασθενής μου θα κάνει την πιο κατάλληλη απεικονιστική εξέταση;

https://eeae.gr/files/6415/HERCA_campaign_5_gr.pdf

Γιατί είναι σημαντικό να ρωτάω αν υπάρχει πιθανότητα εγκυμοσύνης;

https://eeae.gr/files/6415/HERCA_campaign_6_gr.pdf

Τι πρέπει να γνωρίζω πριν παραπέμψω ένα παιδί για απεικονιστική εξέταση;

https://eeae.gr/files/6415/HERCA_campaign_7_gr.pdf