210.95.11.000 - Καλλιθέα
kallithea@aprolipsis.gr
Δευτέρα - Παρασκευή: 06:00 - 21:30 Σάββατο: 07:00-15:00
Θεομήτορος 31/40 - Άλιμος Συν.Δαβάκη -37- Καλλιθέα
Widget Image
ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ / ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ

Προληπτικοί Έλεγχοι Ενηλικών

ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Check up Basic
• Γενική Αίματος
• Γενική Ούρων
• TKE
• Σάκχαρο
• Ουρία
• Κρεατινίνη
• Ουρικό οξύ
• Χοληστερίνη
• HDL
• LDL
• Tριγλυκερίδια
• SGOT
• SGPT

Έλεγχος Θυρεοειδούς Ι
• T3
• T4
• TSH

Έλεγχος Θυρεοειδούς ΙΙ
• FT3
• FT4
• TSH
• Anti-TG
• Anti-TPO

Αρτηριοσκλήρυνση
• Χοληστερόλη
• HDL
• LDL
• Tριγλυκερίδια
• Β12
• Φυλικό Οξύ
• Ομοκυστεΐνη

Oστεοπόρωση
• Ασβέστιο
• Φωσφόρος
• Oστεοκαλσίνη
• 25-Vit-D3
• PTH
• Ασβέστιο ούρων

Προγεννητικός Έλεγχος
• CMV G/M
• Rubella G/M
• Toxoplasma G/M
• Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης
• Rhesus / Ομάδα

Λιπιδαιμικός Έλεγχος
• Χοληστερόλη
• HDL
• LDL
• Tριγλυκερίδια
• Lp(a)

Eμμηνόπαυση
• LH
• FSH
• E2
• PRG
• PRL

Σιδηροπενική αναιμία
• Γενική Αίματος
• Σίδηρος
• Φερριτίνη
• TΚΕ